ttz
31 مرداد 1401 - 11:01

تشکیل پرونده قضائی برای ۲ نفر از کارمندان شهرداری مشهد

مشهد _ رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل شهرداری مشهد گفت: برای ٢ نفر از کارکنان شهرداری مشهد در روزهای اخیر پرونده قضائی تشکیل شده است اما این افراد با قید وثیقه آزاد هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، سید ناصر نعمتی اظهار کرد: پرونده مربوط به برخی هزینه کردهاست. خبرگزاری مهرکردهاسترئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل شهرداری مشهد بیان کرد: پرونده در مرحله تحقیقات است و بازپرس پرونده تا پایان تحقیقات برای آنها وثیقه تعیین کرده است و جزئیات پرونده پس از پایان تحقیقات مشخص می‌شود. المللدر همین راستا حمید موسوی، مدیرکل بازرسی شهرداری مشهد نیز اظهار کرد: در برخورد با تخلفات جدی هستیم و در همین راستا از ابتدای دوره به صورت مستمر رصد و پایش صورت گرفته و گزارشهایی به دستگاه قضا و سازمان‌های نظارتی ارسال شده است. گزارشهاییمدیر کل بازرسی شهرداری مشهد افزود: منتظر رسیدگی به برخی پرونده‌ها و اعلام نتیجه قانونی آنها هستیم.
منبع: مهر
شناسه خبر: 635894